ett antal verktyg och attribut på rad - lämpliga för elinstallationer i Stockholm

Elinstallationer Stockholm

en hand, ett verktyg och kablar som sticker ut ur ett tak